Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra patariamoji įstaiga, suteikianti vietos ir regioninės valdžios įstaigoms galimybę dalyvauti ES teisės aktų leidybos darbe.

Komitete yra 344 nariai, kurie paprastai yra renkami vietos ar regiono politikai, regioninių valdžios institucijų vadovai arba miestų merai. Juos penkeriems metams skiria Taryba, atsižvelgdama į kiekvienos šalies pasiūlymą. Narių iš kiekvienos šalies skaičius proporcingas tų šalių gyventojų skaičiui. Regionų komiteto pirmininką ir biurą dvejų su puse metų kadencijai skiria nariai.

Kad išlaikytų artimus ryšius su savo rinkėjais ir miestais, regionais bei teritorijomis, Regionų komiteto nariai gyvena ir dirba savo šalyje. Penkis kartus per metus jie vyksta į Briuselį dalyvauti plenariniuose Komiteto posėdžiuose. Jie taip pat yra Komiteto komisijų nariai. Komisijų yra šešios ir jos dirba šiose politikos srityse:

  • teritorinės sanglaudos politikos;
  • ekonominės ir socialinės politikos;
  • darnios plėtros;
  • kultūros, švietimo ir mokslinių tyrimų;
  • konstitucinių reikalų, Europos valdymo bei laisvės, saugumo ir teisingumo srities;
  • išorės santykių ir decentralizuoto bendradarbiavimo.

Šios komisijos teikia nuomonių projektus, kuriuose išreiškia savo pritarimą ar nepritarimą tam tikru klausimu. Plenariniame Komiteto posėdyje patvirtinti dokumentai perduodami Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai.

Su Regionų komitetu privalu konsultuotis, kai rengiami teisės aktai susiję su dešimčia sričių, turinčių įtakos regioniniam ar vietos gyvenimui. Be to, institucijos gali tartis su Regionų komitetu ir tada, kai, jų nuomone, to reikia.

Išsamiau

Regionų komiteto interneto svetainė English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos