Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága konzultatív testület, amely lehetővé teszi, hogy az uniós jogalkotási munkába a helyi és regionális hatóságok is bekapcsolódjanak.

A testületnek 344 tagja van, akik rendszerint választott helyi és regionális politikusok, regionális önkormányzatok vezetői vagy városok polgármesterei. A tagokat a tagállamok javaslatára a Tanács nevezi ki négy évre; a testület összetétele tükrözi az egyes tagállamok népességszámát. A Régiók Bizottságának elnökét és elnökségét a tagok nevezik ki; megbízatásuk két évre szól.

A választóikkal és városaikkal, régióikkal vagy tartományukkal való szoros kapcsolat megőrzése érdekében a Régiók Bizottságának tagjai hazájukban élnek és dolgoznak. Évente öt alkalommal utaznak Brüsszelbe, hogy részt vegyenek a bizottság plenáris ülésein. A tagok hat szakbizottságban dolgoznak, amelyek a következő területeket fedik le:

  • területi kohéziós politika,
  • gazdaság- és szociálpolitika,
  • fenntartható fejlődés,
  • kultúra, oktatás és kutatás,
  • alkotmányügy, európai kormányzás, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése,
  • külkapcsolatok és decentralizált együttműködés.

A szakbizottságok véleménytervezetekben foglalják össze az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukat. Ezeket a dokumentumokat a Régiók Bizottságának plenáris ülésén fogadják el, majd továbbítják azokat az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és a Miniszterek Tanácsához.

Az uniós intézményeknek minden olyan esetben kötelező konzultálniuk a Bizottsággal, amikor egy tervezett intézkedés a regionális vagy helyi szintet közvetlenül érintő 10 meghatározott területhez kapcsolódik; bármely más esetben is kikérhetik azonban a Régiók Bizottságának véleményét, amennyiben ezt szükségesnek látják.

További információk

A Régiók Bizottságának honlapja English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok