Navigation path

Additional tools

Sanasto

Alueiden komitea

Alueiden komitea on neuvoa-antava elin, jonka kautta paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat osallistua EU:n lainsäädäntötyöhön.

Alueiden komiteassa on 344 jäsentä, jotka ovat yleensä vaaleilla valittuja paikallisia tai alueellisia poliittisia päättäjiä, aluehallinnon johtohahmoja ja kaupunginjohtajia. Neuvosto valitsee jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi kunkin jäsenvaltion tekemien ehdotusten perusteella. Edustajien määrä perustuu maan asukaslukuun. Komitean jäsenet nimittävät komitean puheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenet, joiden toimikausi on kaksi ja puoli vuotta.

Alueiden komitean jäsenet asuvat ja työskentelevät kotimaassaan, jotta heillä säilyisi läheinen yhteys äänestäjiinsä sekä kotikaupunkiinsa ja -alueeseensa. Jäsenet osallistuvat viidesti vuodessa Brysselissä järjestettävään komitean täysistuntoon. He toimivat myös jäseninä komitean valiokunnissa, jotka toimivat kuudella seuraavalla politiikan alalla:

  • alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka
  • talous- ja sosiaalipolitiikka
  • kestävä kehitys
  • kulttuuri, koulutus ja tutkimus
  • perustuslakiasiat, eurooppalainen hallintotapa sekä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue
  • ulkosuhteet ja hajautettu yhteistyö.

Nämä valiokunnat esittävät lausuntoluonnoksia, joissa käsitellään eri aiheiden myönteisiä ja kielteisiä puolia. Sen jälkeen kun lausunto on hyväksytty komitean täysistunnossa, se toimitetaan Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Alueiden komiteaa on kuultava aina, kun lainsäädäntöä laaditaan alueelliseen ja paikalliseen elämään vaikuttavilla aloilla, joita on määritelty yhteensä kymmenen. Lisäksi toimielimet voivat kuulla komiteaa aina tarvittaessa.

Lisätietoja

Alueiden komitean verkkosivusto English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media