Navigation path

Additional tools

A til Å

Regionsudvalget

Regionsudvalget er et rådgivende organ, der giver de lokale og regionale myndigheder mulighed for at deltage i EU's lovgivningsarbejde.

Det har 344 medlemmer, der normalt er folkevalgte kommunale eller regionale politikere, ledere af regionale myndigheder eller borgmestere. De udpeges af Rådet for fire år ad gangen efter forslag fra deres hjemland. Et lands medlemstal er baseret på dets befolkningstal. Formanden og præsidiet udpeges af medlemmerne for to et halvt år ad gangen.

Medlemmerne bliver ved med at bo og arbejde i deres hjemland for at bevare kontakten til vælgerne og de byer og regioner, de kommer fra. Fem gange om året rejser de til Bruxelles for at deltage i plenarforsamlingen. Deres arbejde er organiseret i seks underudvalg for:

  • territorial samhørighed
  • økonomisk politik og social- og arbejdsmarkedspolitik
  • bæredygtig udvikling
  • kultur, uddannelse og forskning
  • konstitutionelle spørgsmål, styreformer i EU og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
  • forbindelser udadtil og decentraliseret samarbejde

Underudvalgene udarbejder forslag til udtalelser, hvori de redegør for argumenterne for og imod et bestemt spørgsmål. Når Regionsudvalget har vedtaget et forslag, sendes det til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

Regionsudvalget skal høres, når der udarbejdes lovgivning inden for ti områder, der indvirker på det regionale eller lokale niveau. Derudover kan institutionerne også høre det på andre områder, hvis de mener, at det er relevant.

Læs mere

Regionsudvalgets websted English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!