Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Výbor regionů

Výbor regionů je poradním orgánem, který místním a regionálním úřadům umožňuje účastnit se legislativní práce EU.

Mezi jeho 344 členů obvykle patří volení místní či regionální politikové, vedoucí představitelé regionální správy nebo starostové měst. Na základě návrhu členských států je na pět let jmenuje Rada. Každá země je zastoupena v poměru, který odpovídá počtu jejích obyvatel. Členové Výboru jmenují jeho předsedu a předsednictvo na dva a půl roku.

Aby členové Výboru regionů byli svým regionům, městům a voličům blízko, žijí a pracují ve své zemi. Pětkrát do roka cestují do Bruselu a účastní se tam plenárního zasedání Výboru. Slouží také jako členové komisí Výboru, které se věnují šesti oblastem:

  • politika územní soudržnosti
  • hospodářská a sociální politika
  • udržitelný rozvoj
  • kultura, vzdělávání a výzkum
  • ústavní záležitosti, evropská správa a prostor svobody, bezpečnosti a práva
  • vnější vztahy a decentralizovaná spolupráce.

Komise předkládají návrhy stanovisek ke konkrétním tématům, jež vyjadřují body pro a proti. Poté, co znění schválí plenární zasedání Výboru, je předložen Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě ministrů.

Tyto orgány musejí Výbor konzultovat, jestliže jednají o návrzích právních předpisů v deseti oblastech, jež mají vliv na regionální či místní úroveň. Mohou se však na něj také obrátit, kdykoli to považují za nutné.

Další podrobnosti

Internetové stránky Výboru regionů English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média