Navigation path

Additional tools

A till Ö

Konvergensmålet

Konvergensmålet är ett av de tre prioriterade målen för EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013. Det sammanfaller i stort med det tidigare "mål 1". Konvergensmålet ska hjälpa de minst ekonomiskt utvecklade medlemsländerna och eftersatta regioner att snabbare komma ifatt EU-genomsnittet genom att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och nya jobb.

De viktigaste insatsområdena är infrastruktur (transport, miljö och energi), sysselsättning (utbildning), innovation (FoU), IT och den offentliga sektorns effektivitet. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden står för finansieringen.

Under programperioden 2007-2013 omfattas följande regioner av konvergensmålet: regioner med en BNP per capita som är lägre än 75 % av EU-genomsnittet (strukturfonderna), regioner med en BNP per capita som har blivit högre än 75 % av EU-genomsnittet på grund av utvidgningens statistiska effekt, regioner som har en BNI som är lägre än 90 % av EU-genomsnittet (Sammanhållningsfonden) och de yttersta randområdena (kompensation för de extrakostnader de har på grund av de långa avstånden).

Läs mer

Konvergensmålet

EU regionalpolitik: Håll dig informerad