Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Cilj konvergence

To je eden od treh prednostnih ciljev kohezijske politike EU za obdobje 2007-2013. Je zelo podoben prejšnjemu "Cilju 1". Cilj konvergence je namenjen najmanj razvitim državam članicam in regijam, ki zaostajajo v razvoju, da bi z izboljšanimi pogoji za gospodarsko rast in zaposlovanje hitreje dosegle evropsko povprečje razvitosti.

Glavna področja ukrepov so infrastruktura (promet, okolje, energija), zaposlovanje (usposabljanje), inovacije (raziskave in razvoj), informacijske in komunikacijske tehnologije ter upravna učinkovitost javnih uprav in javnih služb. Sredstva zagotavljajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad.

V programskem obdobju 2007-2013 bo cilj konvergence zajel naslednje regije: regije z BDP na prebivalca, manjšim od 75 % povprečja EU (strukturna sklada); regije, ki imajo zaradi statističnega učinka širitve BDP na prebivalca nad 75 % povprečja EU; regije z BND, manjšim od 90 % povprečja EU (kohezijski sklad); najbolj oddaljene regije (kompenzacija večjih stroškov zaradi oddaljenosti).

Vas zanima več?

Cilj konvergence

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji