Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Obiectivul "convergenţă"

Obiectivul "convergenţă" este unul din cele trei obiective ale politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013. Reia citeriile de eligibilitate pentru finanţare prevăzute pentru fostul "Obiectiv 1". Obiectivul "convergenţă" urmăreşte să ajute statele membre şi regiunile cel mai puţin dezvoltate să reducă mai repede decalajul faţă de media UE, creând condiţii favorabile pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

Principalele domenii de acţiune sunt infrastructura (transport, mediu, energie), ocuparea forţei de muncă (formare), inovarea (cercetare şi dezvoltare), tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, eficienţa administraţiilor şi a serviciilor publice. Sursele de finanţare sunt Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european şi Fondul de coeziune.

În perioada de programare 2007-2013, următoarele regiuni vor fi eligibile pentru finanţare în temeiul obiectivului "convergenţă": regiunile al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor este mai mic de 75% din PIB-ul mediu din Uniunea Europeană (fondurile structurale), cele în care PIB-ul pe cap de locuitor a depăşit 75% din media comunitară (ca urmare a efectului statistic al extinderii Uniunii Europene) şi cele al căror VNB nu depăşeşte 90% din media comunitară (Fondul de coeziune), precum şi regiunile ultraperiferice (pentru a compensa costurile suplimentare cauzate de dificultăţile cu care se confruntă acestea).

Mai multe detalii

Obiectivul "convergenţă"

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale