Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Convergentiedoelstelling

Dit is een van de drie prioritaire doelstellingen van het EU-cohesiebeleid voor 2007-2013. Het sluit nauw aan bij de vroegere steun voor "doelstelling 1". De convergentiedoelstelling helpt de minst ontwikkelde lidstaten en regio's met een achterstand om de kloof ten opzichte van het EU-gemiddelde sneller te dichten. Dat gebeurt door de voorwaarden voor groei en werkgelegenheid te verbeteren.

De belangrijkste werkterreinen zijn infrastructuur (vervoer, milieu, energie), werkgelegenheid (opleiding), innovatie (onderzoek en ontwikkeling), informatie- en communicatietechnologie, en de efficiëntie van de overheid en de openbare diensten. Het geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.

In de programmaperiode 2007-2013 krijgen de volgende regio's steun op grond van de convergentiedoelstelling: regio's met een BBP per hoofd van minder dan 75% van het EU-gemiddelde (Structuurfondsen), regio's met een BBP per hoofd dat door het statistisch effect van de EU-uitbreiding tot boven de 75% van het EU-gemiddelde is gestegen, regio's met een BNI van minder dan 90% van het EU-gemiddelde (Cohesiefonds) en ultraperifere regio's (ter compensatie van de extra kosten als gevolg van de afgelegen ligging).

Meer details

Convergentiedoelstelling

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte