Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Konverģences mērķis

Šis ir viens no ES kohēzijas politikas trim galvenajiem mērķiem 2007.-2013. gadā. Tas ir cieši saistīts ar kādreizējā 1. mērķa finansējumu. Konverģences mērķis ir palīdzēt mazattīstītām dalībvalstīm un atpalikušākajiem reģioniem, lai tie ātrāk varētu panākt pārējos un sasniegt ES vidējos rādītājus. Tas notiek, radot labākus apstākļus izaugsmei un nodarbinātībai.

Galvenās darbības jomas ir infrastruktūra (transports, vide, enerģētika), nodarbinātība (apmācība), inovācija (pētniecība un izstrāde), informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī valsts pārvaldes un sabiedrisko pakalpojumu administratīvā efektivitāte. Finansējumu piešķir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda līdzekļiem.

2007.-2013. gada plānošanas periodā konverģences mērķis attiecas uz šādiem reģioniem: kur iekšzemes kopprodukts (IKP) uz iedzīvotāju ir zemāks nekā 75 % no ES vidējā rādītāja (struktūrfondi); kur IKP uz iedzīvotāju ir palielinājies virs 75 % no ES vidējā rādītāja (paplašināšanās statistiskās ietekmes dēļ); kur nacionālais kopienākums ir mazāks par 90% no ES vidējā rādītāja (Kohēzijas fonds) un perifērijā esošie reģioni (lai kompensētu papildu izmaksas, kas saistītas ar lielo attālumu līdz valsts centram).

Plašāka informācija

Konverģences mērķis

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi