Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Konvergencijos tikslas

Tai vienas iš trijų prioritetinių 2007-2013 m. ES sanglaudos politikos tikslų. Finansavimo pagal jį paskirtis labai panaši į finansavimo pagal ankstesnį 1 tikslą paskirtį. Konvergencijos tikslas yra padėti mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms narėms ir atsiliekantiems regionams sparčiau prisivyti ES vidurkį, gerinant ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo sąlygas.

Pagrindinės veiklos sritys yra infrastruktūros (transportas, aplinka, energetika), užimtumo (mokymas), naujovių diegimo (moksliniai tyrimai ir plėtra), informacinių ir ryšių technologijų bei viešojo administravimo įstaigų ir viešųjų paslaugų administracinio veiksmingumo. Lėšos skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo.

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu konvergencijos tikslas bus taikomas regionams, kuriuose vienam gyventojui tenkantis BVP yra mažesnis nei 75 % ES vidurkio (struktūriniai fondai), kuriuose vienam gyventojui tenkantis BVP tapo didesnis nei 75 % ES vidurkio (dėl ES plėtros statistinio efekto), kurių BNP yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio (Sanglaudos fondas) ir labiausiai nutolusiems regionams (siekiant kompensuoti dėl didelio nuotolio susidarančias papildomas sąnaudas).

Išsamiau

Konvergencijos tikslas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos