Navigation path

Additional tools

Sanasto

Lähentymistavoite

Lähentymistavoite on yksi EU:n kauden 2007-2013 koheesiopolitiikan kolmesta ensisijaisesta tavoitteesta. Sen avulla tuetaan vähiten kehittyneitä jäsenvaltioita ja alueita parantamalla kasvun ja työllisyyden edellytyksiä niin, että alueet voivat nopeammin saavuttaa EU:n keskiarvon. Lähentymistavoitteen rahoitus muistuttaa läheisesti aiempaa Tavoite 1 -rahoitusta.

Tärkeimmät toiminta-alat ovat infrastruktuurit (liikenne, ympäristö ja energia), työllisyys (koulutus), innovaatiotoiminta (tutkimus ja kehitys), tieto- ja viestintäteknologia sekä julkishallinnon ja julkisten palvelujen hallinnon tehokkuus. Lähentymistavoitetta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta.

Ohjelmakaudella 2007-2013 lähentymistavoitteen piiriin kuuluvat seuraavat alueet:

  • alueet, joiden asukaskohtainen bruttokansantuote on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta (rakennerahastot)
  • alueet, joiden asukaskohtainen bruttokansantuote on noussut yli 75 prosenttiin EU:n keskiarvosta laajentumisesta johtuvan tilastovaikutuksen vuoksi
  • alueet, joiden bruttokansantulo on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta (koheesiorahasto)
  • syrjäisimmät alueet, joilla kompensoidaan niiden etäisestä sijainnista johtuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Lisätietoja

Lähentymistavoite

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media