Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Control şi audit

Controlul şi auditul se referă la buna gestionare financiară a fondurilor structurale şi a Fondului de coeziune. Gestionarea şi realizarea programelor cad, în mare măsură, în sarcina administraţiilor naţionale şi regionale. Statele membre trebuie să ofere Comisiei Europene garanţia că fondurile sunt cheltuite în mod eficient şi în conformitate cu reglementările în vigoare. Pentru aceasta, trebuie să pună la dispoziţie sisteme de gestionare, monitorizare şi raportare financiară corecte şi să identifice organele responsabile şi procedurile necesare pantru a garanta existenţa unei piste de audit adecvate.

Pentru fiecare program operaţional, trebuie desemnată o autoritate de audit. Aceasta prezintă Comisiei o strategie de audit, un aviz de audit anual şi un raport privind controlul anual, ţinând cont de aspectele identificate pe parcursul auditărilor realizate în cursul ultimelor 12 luni.

De asemenea, Comisia este abilitată să realizeze un audit la faţa locului (cu un preaviz de cel puţin 10 zile) sau poate cere unui stat membru să auditeze anumite programe sau proiecte. Principiul proporţionalităţii se aplică astfel încât programe de dimensiuni mai mici să nu necesite acelaşi grad de administrare ca cele complexe.

Mai multe detalii

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune - articolele 58-62 pdf 748 KB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale