Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Kontrolė ir auditas

Vartojant terminą "Kontrolė ir auditas" kalbama apie patikimą struktūrinių ir Sanglaudos fondų finansų valdymą. Už valdymą ir programų įgyvendinimą daugiausia atsakingos nacionalinio ir žemesnio lygmens administravimo įstaigos. Valstybės narės turi garantuoti Komisijai, kad fondų lėšos būtų leidžiamos pagal paskirtį ir laikantis atitinkamų reglamentų. Jos turi užtikrinti patikimas apskaitos, kontrolės bei finansinės atskaitomybės sistemas, nurodyti atsakingas įstaigas ir užtikrinti tinkamo audito tvarką.

Kiekvienai veiklos programai turi būti paskirta audito institucija. Ši institucija parengia Komisijai audito strategiją, metinę audito nuomonę ir metinę kontrolės ataskaitą, atsižvelgdama į problemas, nustatytas per ankstesnius 12 mėnesių atliktą auditą.

Komisija taip pat turi teisę atlikti auditą vietoje (įspėjusi ne vėliau kaip prieš 10 dienų) arba gali pareikalauti, kad valstybė narė atliktų konkrečių programų arba projektų auditą. Taikomas proporcingumo principas, kad daug mažesnėms programoms nereikėtų tokio pat masto administravimo, kaip daug didesnėms programoms.

Išsamiau

Tarybos reglamentas 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. Žr. 58-62 straipsnius pdf 748 KB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos