Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Ellenőrzés

Az ellenőrzés célja a strukturális és kohéziós alapok hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítása. A programok irányításával és végrehajtásával összefüggő feladatok jó részét a nemzeti, regionális és helyi hatóságokra ruházta át a Bizottság. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a Bizottságot arról, hogy az alapokból rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket hatékonyan és a vonatkozó rendeletekkel összhangban használják fel. A tagállamoknak megbízható elszámolási, nyomon követési és pénzügyi jelentési rendszereket kell kialakítaniuk, és a megfelelő ellenőrzési nyomvonal létrehozása érdekében felelős szervezeteket kell kijelölniük, és eljárásokat kell kidolgozniuk.

Minden egyes operatív programhoz ellenőrzési hatóságot kell kijelölni. Az ellenőrzési hatóság kidolgozza az ellenőrzési stratégiát, évente ellenőrzési jelentést és véleményt nyújt be a Bizottságnak, amelyben beszámol a megelőző 12 hónap során végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól.

A Bizottság helyszíni ellenőrzéseket is végezhet (ezt 10 nappal előre kell jeleznie), vagy felkérheti az egyes tagállamokat arra, hogy ellenőrizzenek meghatározott programokat vagy projekteket. Az ellenőrzés tekintetében az arányosság elve érvényesül, azaz kisebb programok esetében nem kötelező olyan mértékű adminisztrációt vezetni, mint a nagy programoknál.

További információk

A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról - lásd az 58-62. cikket pdf 748 KB] English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok