Navigation path

Additional tools

A till Ö

Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen 2007-2013

Riktlinjerna är en viktig del av den nya sammanhållningspolitiken, eftersom de stärker det strategiska inslaget. I riktlinjerna fastställs EU:s prioriteringar för sjuårsperioden. Varje medlemsland lägger sedan fram nationella strategiska referensramar. Riktlinjerna ska bidra till resultat även för andra EU-prioriteringar, t.ex. Lissabonstrategin och de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning, och främja investeringar, jobb, kunskap och innovation.

Läs mer

Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

EU regionalpolitik: Håll dig informerad