Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Strateške smernice EU o koheziji 2007-2013

Smernice so pomemben del nove kohezijske politike, saj krepijo njeno strateško dimenzijo. Pripravila jih je Evropska komisija in sprejel Svet Evropske unije (tj. vse države članice). V smernicah so opredeljene prednostne naloge na evropski ravni za sedemletno obdobje. Vsaka država članica je v skladu s smernicami pripravila "nacionalni strateški referenčni okvir". Smernice zagotavljajo usklajenost z drugimi prednostnimi nalogami EU, denimo nalogami, ki izhajajo iz lizbonske strategije in celostnih smernic za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Zajemajo na primer področja, kot so naložbe, delovna mesta, znanje in inovacije.

Vas zanima več?

Strateške smernice EU o koheziji 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji