Navigation path

Additional tools

od A po Z

Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti 2007 - 2013

Usmernenia sú dôležitou súčasťou politiky súdržnosti, pretože prispievajú k jej strategickému rozmeru. Boli navrhnuté Európskou komisiou a jednomyseľne schválené Radou Európskej únie, t. j. všetkými členskými štátmi. V usmerneniach sa na európskej úrovni definujú programové priority na sedemročné obdobie. Následne predloží každý členský štát svoj národný strategický referenčný rámec, ktorý je v súlade s usmerneniami. Usmernenia prispievajú k dosiahnutiu výsledkov v iných prioritných oblastiach, ktoré vyplývajú napríklad z lisabonskej stratégie a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť. Ako príklad konkrétnych oblastí možno uviesť investície, zamestnanosť, vedomostnú spoločnosť alebo inovácie.

Viac informácií

Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti 2007 - 2013 English Deutsch español français italiano polski

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá