Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

2007-2013 m. Bendrijos sanglaudos politikos strateginės gairės

Šios gairės yra svarbi naujos sanglaudos politikos dalis, nes jomis didesnė svarba skiriama strateginiam aspektui. Gaires parengė Europos Komisija, o patvirtino Europos Sąjungos Taryba (t. y. visos valstybės narės). Gairėse apibrėžiami Europos lygmens septynerių metų programiniai prioritetai. Kiekviena valstybė narė turi pateikti gaires atitinkančią "Nacionalinę bendrąją strategiją". Gairės padeda siekti rezultatų kitose prioritetinėse ES srityse, pvz., tiesiogiai susijusiose su Lisabonos strategija ir Integruotomis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis. Tai, pavydžiui, yra investicijų, darbo vietų, žinių ir naujovių diegimo sritys.

Išsamiau

2007-2013 m. Bendrijos sanglaudos politikos strateginės gairės English Deutsch español français italiano polski

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos