Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Kohéziós politikára vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (2007-13)

Ezek az iránymutatások a kohéziós politika fontos elemét alkotják, mivel stratégiai dimenziót adnak e politikának. Az iránymutatásokat az Európai Bizottság dolgozta ki, és az Európai Unió Tanácsa fogadta el, azaz valamennyi tagállam jóváhagyta. A dokumentum a 2007 és 2013 közötti hétéves időszakra vonatkozóan megállapítja az európai szintű programozási prioritásokat. Ennek alapján minden tagállam "nemzeti stratégiai referenciakeretet" készít, és azt benyújtja a Bizottságnak. Az iránymutatások hozzájárulnak egyéb, például a lisszaboni stratégia vagy a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatások alapján meghatározott, kiemelt uniós célok eredményes végrehajtásához. Olyan területekkel foglalkoznak, mint például a beruházások, a munkahelyteremtés, a tudás vagy az innováció.

További információk

A 2007-13 közötti kohéziós politikára vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások English Deutsch español français italiano polski

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok