Navigation path

Additional tools

Sanasto

Yhteisön koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat (2007-2013)

Yhteisön koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat ovat tärkeä osa uutta koheesiopolitiikkaa, sillä niillä vahvistetaan politiikan strategista ulottuvuutta. Suuntaviivat on laatinut Euroopan komissio, ja ne on hyväksynyt Euroopan unionin neuvosto (eli kaikki jäsenvaltiot). Suuntaviivoissa määritellään Euroopan tason ohjelmatyön ensisijaiset tavoitteet seitsemän vuoden ajalle, ja kukin jäsenvaltio esittää suuntaviivojen mukaisen kansallisen strategisen viitekehyksensä. Suuntaviivojen avulla edistetään EU:n muiden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista. Näitä tavoitteita ovat muun muassa Lissabonin strategiassa sekä kasvua ja työllisyyttä koskevissa yhdennetyissä suuntaviivoissa asetetut tavoitteet. Keskeisiä toiminta-alueita ovat esimerkiksi investoinnit, työllisyys, tietoyhteiskunta ja innovaatiot.

Lisätietoja

Yhteisön koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat (2007-2013) English Deutsch español français italiano polski

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media