Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised 2007-2013

Asjaomased suunised on oluline osa uuest ühtekuuluvuspoliitikast, kuna need tugevdavad selle strateegilist dimensiooni. Suunised töötas välja Euroopa Komisjon ja võttis vastu Euroopa Liidu Nõukogu (st kõik liikmesriigid). Suunistega määratakse kindlaks Euroopa tasandi programmitöö prioriteedid seitsmeks aastaks. Iga liikmesriik esitab seejärel kooskõlas asjaomaste suunistega riikliku strateegilise raamistiku. Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised aitavad saavutada tulemusi ühenduse muudes prioriteetsetes valdkondades, nt seoses Lissaboni strateegiast ning majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssetest suunistest tulenevate prioriteetidega. Hõlmatud on nt sellised valdkonnad nagu investeeringud, töökohad, teadmised ja innovatsioon.

Lisateave

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis