Navigation path

Additional tools

A till Ö

Sammanhållningsrapporten

EU-kommissionen utarbetar vart tredje år en sammanhållningsrapport om framstegen mot ekonomisk och social sammanhållning i EU. Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt riktar sig rapporten till Europaparlamentet, ministerrådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

I rapporten gör kommissionen en bedömning av det samhällsekonomiska läget och utsikterna i alla EU:s regioner. Till sin hjälp har man ekonomiska, sociala och territoriella indikatorer. Man analyserar också effekterna av medlemsländernas politik och verksamhet, precis som EU:s och andra institutioners, t.ex. Europeiska investeringsbankens. Rapporten kan vid behov innehålla politiska förslag.

Mellan två sammanhållningsrapporter lägger kommissionen fram årsrapporter med uppdateringar.

Läs mer

Sammanhållningsrapporter och lägesrapporter från 1996 och framåt English Deutsch español français italiano italiano

EU regionalpolitik: Håll dig informerad