Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Kohezijsko poročilo

Evropska komisija vsake tri leta pripravi kohezijsko poročilo o napredku pri doseganju ekonomske in socialne kohezije v Evropski uniji. V skladu s členom 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščeno besedilo iz leta 2008) je treba poročilo predložiti Evropskemu parlamentu, Svetu ministrov, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Poročilo oceni ekonomsko in socialno stanje ter obete v vseh regijah EU na podlagi ekonomskih, socialnih in teritorialnih kazalnikov. Analizira tudi vpliv in prispevek politik in dejavnosti držav članic, pa tudi EU in drugih organov EU, denimo Evropske investicijske banke. Po potrebi lahko vsebuje predloge politike.

Vmesna poročila o napredku so namenjena posodobitvam v obdobju med kohezijskimi poročili.

Vas zanima več?

Poročila o koheziji in vmesna poročila o napredku (od leta 1996 naprej) English Deutsch español français italiano italiano

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji