Navigation path

Additional tools

od A po Z

Správa o súdržnosti

Správu o súdržnosti predkladá Európska komisia každé tri roky s cieľom informovať o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v záujme hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európskej únii. Podľa článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musí byť správa predložená Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

V správe sa na základe hospodárskych, sociálnych a územných ukazovateľov hodnotí sociálno-ekonomická situácia a budúce možnosti vo všetkých regiónoch EÚ. Analyzuje sa v nej aj dosah a výsledky politík a činností členských štátov, ako aj inštitúcií a orgánov EÚ (napr. EIB). V prípade potreby môže správa obsahovať aj návrhy politík a stratégií.

Do publikovania novej správy sa pokrok v oblasti súdržnosti mapuje prostredníctvom priebežných správ.

Viac informácií

Správy o súdržnosti a priebežné správy od roku 1996 English Deutsch español français italiano italiano

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá