Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Raportul privind coeziunea

Odată la trei ani, Comisia Europeană publică un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul Uniunii Europene. La articolul 175 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (versiunea consolidată din 2008) se precizează că acesta trebuie prezentat Parlamentului European, Consiliului de miniştri, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor.

Raportul evaluează situaţia socio-economică din toate regiunile UE, bazându-se pe o serie de indicatori economici, sociali şi teritoriali. De asemenea, analizează impactul şi contribuţia politicilor şi activităţilor statelor membre, ale UE şi ale altor instituţii, printre care Banca Europeană de Investiţii. Raportul poate conţine şi propuneri de politici.

Datele sunt actualizate anual prin intermediul rapoartelor intermediare privind coeziunea.

Mai multe detalii

Rapoarte de coeziune şi rapoarte intermediare privind progresele înregistrate, începând din 1996 English Deutsch español français italiano italiano

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale