Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Cohesieverslag

In het cohesieverslag beschrijft de Europese Commissie om de drie jaar in hoeverre de economische en sociale cohesie in de Europese Unie is verbeterd. Volgens artikel 175 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2008) moeten het Europees Parlement, de Raad van ministers, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's zo'n verslag krijgen.

Het verslag bevat een evaluatie van de sociaal-economische situatie en verwachtingen in alle EU-regio's op basis van economische, sociale en territoriale indicatoren. Het beschrijft ook de impact en bijdrage van het beleid en de werkzaamheden van de EU-landen, en van die van de EU- en andere instellingen, zoals de Europese Investeringsbank. Eventueel kunnen er in het verslag ook beleidsvoorstellen worden opgenomen.

Tussen ieder cohesieverslag verschijnen jaarlijks updates in tussentijdse voortgangsverslagen.

Meer details

Cohesieverslagen en tussentijdse voortgangsverslagen sinds 1996 English Deutsch español français italiano italiano

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte