Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Sanglaudos ataskaita

Sanglaudos ataskaitą Europos Komisija rengia kas trejus metus, kad informuotų apie pažangą siekiant Europos Sąjungos ekonominės ir socialinės sanglaudos. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (2008 m. konsoliduotoji versija) 175 straipsnyje numatyta ataskaita turi būti pateikta Europos Parlamentui, Ministrų Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Remiantis ekonominiais, socialiniais ir teritoriniais rodikliais ataskaitoje įvertinama socialinė ir ekonominė padėtis bei ES regionų perspektyvos. Joje taip pat analizuojamas valstybių narių bei ES ir kitų institucijų (pvz., Europos investicijų banko) politikos ir veiklos poveikis bei indėlis. Jei reikia, ataskaitoje gali būti pateikiama politikos pasiūlymų.

Tarp sanglaudos ataskaitų informacija kasmet atnaujinama teikiant tarpines pažangos ataskaitas.

Išsamiau

1996 m. ir vėlesnės sanglaudos ataskaitos ir tarpinės pažangos ataskaitos English Deutsch español français italiano italiano

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos