Navigation path

Additional tools

Sanasto

Koheesiokertomus

Euroopan komissio laatii joka kolmas vuosi ns. koheesiokertomuksen, jossa arvioidaan, miten EU:ssa on edistytty sen eri osien välisen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa. EU:n toiminnasta annetun sopimuksen (vuoden 2008 konsolidoitu toisinto) 175 artiklan mukaisesti koheesiokertomus on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Kertomuksessa arvioidaan kaikkien EU:n alueiden sosioekonomista tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten indikaattorien perusteella. Siinä myös analysoidaan jäsenvaltioiden, EU:n ja muiden elinten, kuten Euroopan investointipankin, politiikan ja toimien vaikutuksia. Kertomus voi tarvittaessa sisältää toimenpide-ehdotuksia.

Lisäksi vuosittain laaditaan välikertomus, jossa luodaan katsaus koheesiokertomusten välisenä aikana vallitsevaan tilanteeseen.

Lisätietoja

Koheesiokertomukset ja välikertomukset vuodesta 1996 alkaen English Deutsch español français italiano italiano

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media