Navigation path

Additional tools

A til Å

Samhørighedsrapport

Europa-Kommissionen udarbejder hvert tredje år en samhørighedsrapport, hvori den gør status over fremskridtene i forbindelse med den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Rapporten, som er omhandlet i artikel 175 i traktaten om EU's funktionsmåde, forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Den vurderer den socioøkonomiske situation og fremtidsudsigterne i alle EU's regioner ud fra økonomiske, sociale og territoriale indikatorer. Den analyserer også virkningen af og bidraget fra de politikker og aktioner, der iværksættes af medlemslandene, EU og andre institutioner, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank. Rapporten kan indeholde politikforslag.

De foreløbige rapporter sørger for årlige opdateringer mellem hver samhørighedsrapport.

Læs mere

Samhørighedsrapporter og foreløbige rapporter siden 1996 English Deutsch español français italiano italiano

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!