Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Zpráva o soudržnosti

Každé tři roky vypracovává Evropská komise zprávu o soudržnosti, ve které analyzuje pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii. Podle článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být zpráva předložena Evropskému parlamentu, Radě ministrů, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Ve zprávě se hodnotí sociálně ekonomická situace a výhled ve všech regionech EU na základě hospodářských, společenských a územních ukazatelů. Analyzuje se v ní rovněž dopad a příspěvek politik a činností jednotlivých členských států a EU a dalších institucí, jako je třeba Evropská investiční banka. V případě potřeby může zpráva také obsahovat politické návrhy.

Mezi jednotlivými zprávami o soudržnosti vycházejí průběžné zprávy o pokroku s každoročně aktualizovanými údaji.

Další podrobnosti

Zprávy o soudržnosti a průběžné zprávy o pokroku od roku 1996 English Deutsch español français italiano italiano

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média