Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Kohezijska politika

Kohezijska politika je strategija Evropske unije za spodbujanje "splošnega uravnoteženega razvoja" držav članic in njihovih regij.

Po Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 174) je kohezijska politika namenjena krepitvi ekonomske in socialne kohezije z zmanjševanjem razlik v razvoju regij. Politika zajema glavna področja, ki pomagajo EU, da se spopade z izzivi 21. stoletja in ostane konkurenčna na svetovni ravni.

Približno 35,7 % proračuna EU za obdobje 2007-2013 (približno 347,41 milijarde EUR za sedemletno obdobje pri cenah iz leta 2008) je namenjenega finančnim instrumentom kohezijske politike. Te instrumente skupaj upravljajo in izvajajo Evropska komisija, države članice ter deležniki na lokalni in regionalni ravni.

Vas zanima več?

Generalni direktorat za regionalno politiko English Deutsch español français italiano polski

Kohezijska politika 2007-2013 - Podatki o posameznih državah članicah English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji