Navigation path

Additional tools

od A po Z

Kohézna politika

Kohézna politika je stratégiou Európskej únie, ktorá je zameraná na podporu a stimuláciu celkového harmonického rozvoja členských štátov a ich regiónov.

Kohézna politika, ktorá má svoj právny základ v článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je zameraná na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zníženia rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Táto politika sa sústredí na kľúčové oblasti, ktoré by mali EÚ pomôcť vyriešiť problémy 21. storočia a udržať si globálnu konkurencieschopnosť.

Na finančné nástroje podporujúce kohéznu politiku sa vynakladá asi 35,7 % rozpočtu EÚ na obdobie 2007 - 2013 (t. j. asi 347,41 miliardy EUR počas siedmich rokov v cenách roku 2008). Na prerozdelení a riadení týchto nástrojov sa podieľajú Európska komisia, členské štáty a zainteresované strany na miestnej a regionálnej úrovni.

Viac informácií

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku English Deutsch español français italiano polski

Kohézna politika 2007 - 2013 Základné informácie o jednotlivých členských štátoch English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá