Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Politica de coeziune

Politica de coeziune este strategia Uniunii Europene de promovare şi sprijinire a unei "dezvoltări armonioase" a tuturor statelor membre şi regiunilor UE.

Înscrisă în Tratatul UE la articolul 174, politica de coeziune a UE urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale prin reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. Această politică se concentrează pe domenii cheie care vor ajuta UE să facă faţă provocărilor secolului al XXI-lea şi să rămână competitivă la nivel global.

Aproximativ 35,7% din bugetul UE pentru perioada 2007-2013 (în jur de 347,41 miliarde de euro pentru şapte ani, la nivelul preţurilor din 2008) a fost alocat pentru instrumentele financiare care sprijină politica de coeziune. Acestea sunt gestionate în comun de Comisia Europeană, de statele membre şi de factorii implicaţi la nivel local şi regional.

Mai multe detalii

Direcţia Generală Politică Regională English Deutsch español français italiano polski

Politica de coeziune 2007-2013 - fişe descriptive, pe state membre English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale