Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Politika ta' Koeżjoni

Il-Politika ta' Koeżjoni hi l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea biex tippromwovi u tappoġġa "l-iżvilupp armonjuż ġenerali" tal-Istati Membri u r-reġjuni tagħha.

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Art. 174), il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE għandha l-għan li ssaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali billi tnaqqas id-differenzi fil-livell tal-iżvilupp bejn ir-reġjuni. Il-politika tiffoka fuq l-oqsma ewlenin li jgħinu lill-UE tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21 u tibqa' globalment kompetittiva.

Madwar 37.5% tal-baġit tal-UE 2007-13 (ekwivalenti għal madwar €347.41 biljun fuq seba' snin bil-prezzijiet tal-2008) huma allokati għall-istrumenti finanzjarji li jappoġġaw il-Politika ta' Koeżjoni. Dawn huma ġestiti u mwassla f'partenarjat bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-partijiet interessati fil-livelli lokali u reġjonali.

Għal aktar dettalji

Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali English Deutsch español français italiano polski

Politika ta' Koeżjoni 2007-13 - Ġabra ta' fatti dwar kull Stat Membru English

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a