Navigation path

Additional tools

A till Ö

Sammanhållningsfonden

Sedan 1994 stöder EU via Sammanhållningsfonden de fattigare regionerna i EU och stabiliserar deras ekonomier. Målet är att främja tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling. Fonden medfinansierar miljöåtgärder och transeuropeiska transportnät - framför allt högprioriterade projekt av intresse för hela EU - i de tolv länder som har blivit medlemmar i EU sedan 2004 samt i Spanien, Grekland och Portugal. Sammanhållningsfonden kan också finansiera prioriterade miljöpolitiska mål.

Medlemsländer med en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 90 % av EU-genomsnittet kan få stöd från fonden. Taket för Sammanhållningsfondens bidrag till offentliga utgifter i medlemsländerna är 85 %. Fondens budget är nästan 70 miljarder euro för perioden 2007-2013.

Läs mer

Sammanhållningsfonden

EU regionalpolitik: Håll dig informerad