Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Kohezijski sklad

Kohezijski sklad od leta 1994 zagotavlja podporo revnejšim regijam Evropske unije. S spodbujanjem gospodarske rasti, zaposlovanja in trajnostnega razvoja krepi njihova gospodarstva. Sklad sofinancira okoljske ukrepe in vseevropska prometna omrežja - zlasti za pomembne evropske projekte - v 12 državah članicah, ki so se pridružile EU od leta 2004, pa tudi v Španiji, Grčiji in na Portugalskem. Sredstva kohezijskega sklada se lahko uporabijo tudi za financiranje prednostnih ciljev politike varstva okolja EU.

Do sredstev iz kohezijskega sklada so upravičene države članice, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja EU. Zgornja meja sredstev iz kohezijskega sklada je 85 % javnih sredstev, ki jih prispeva država članica. Proračun namenja kohezijskemu skladu skoraj 70 milijard EUR za obdobje 2007-2013.

Vas zanima več?

Kohezijski sklad

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji