Navigation path

Additional tools

od A po Z

Kohézny fond

Od roku 1994 sa prostriedky z Kohézneho fondu využívajú na podporu chudobnejších európskych regiónov a stabilizáciu ich ekonomík s cieľom stimulovať rast, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Prostriedky z fondu sa využívajú na spolufinancovanie environmentálnych opatrení a transeurópskych dopravných sietí (jedny z najdôležitejších projektov európskeho záujmu) v Španielsku, Grécku, Portugalsku a v 12 členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004. Peniaze z Kohézneho fondu je možné využiť aj na financovanie priorít v rámci politiky ochrany životného prostredia EÚ.

Na čerpanie prostriedkov z fondu sú oprávnené tie členské štáty, ktorých HND na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Projekty z verejných zdrojov môžu byť v členských štátoch spolufinancované z prostriedkov Kohézneho fondu až do výšky 85 %. Kohézny fond disponuje na obdobie 2007 - 2013 rozpočtom vo výške takmer 70 miliárd EUR.

Viac informácií

Kohézny fond

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá