Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Fondul de coeziune

De la crearea sa în 1994, Fondul de coeziune oferă sprijin regiunilor mai sărace din UE, contribuind la stabilizarea lor economică. Obiectivul său este de a promova creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă. Fondul de coeziune contribuie la finanţarea măsurilor de mediu şi a reţelelor transeuropene de transport, în special a proiectelor prioritare de interes european, în cele 12 state membre care au aderat la UE în 2004 şi în 2007, precum şi în Spania, Grecia şi Portugalia. De asemenea, acest fond poate fi utilizat pentru a finanţa priorităţile definite de politica UE în domeniul protecţiei mediului.

Statele membre cu un venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor sub 90% din media europeană sunt eligibile pentru finanţare din Fondul de coeziune. Plafonul contribuţiei Fondului de coeziune la cheltuielile publice este de 85%. Pentru perioada 2007-2013, Fondul de coeziune dispune de un buget de circa 70 de miliarde de euro.

Mai multe detalii

Fondul de coeziune

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale