Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Cohesiefonds

Sinds 1994 wordt het Cohesiefonds gebruikt om de armere regio's in Europa te steunen en hun economieën te versterken. Dat moet zorgen voor meer groei, werk en duurzame ontwikkeling. Het fonds betaalt mee aan milieumaatregelen en trans-Europese vervoersnetwerken (vooral prioritaire projecten die voor de hele EU van belang zijn) in de 12 landen die sinds 2004 lid zijn geworden en in Spanje, Griekenland en Portugal. Het Cohesiefonds kan ook worden ingezet voor de financiering van prioritaire EU-projecten voor milieubescherming.

Landen met een bruto nationaal inkomen (BNI) onder de 90% van het EU-gemiddelde komen voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking. Het fonds vergoedt maximaal 85% van de uitgaven die de nationale overheden doen. De begroting van het Cohesiefonds bedraagt voor de periode 2007-2013 bijna 70 miljard euro.

Meer details

Cohesiefonds

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte