Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Sanglaudos fondas

Nuo 1994 m. Sanglaudos fondo lėšomis padedama vargingesniems Europos regionams ir stabilizuojama jų ekonomika, siekiant skatinti ekonomikos augimą, tvarų vystymąsi ir didinti užimtumą. Fondas prisideda finansuojant aplinkos apsaugos priemones ir transeuropinius transporto tinklus (šie europinės svarbos projektai yra itin svarbus prioritetas) 12-oje valstybių narių, įstojusių į ES 2004 m., Ispanijoje, Graikijoje ir Portugalijoje. Sanglaudos fondo lėšomis taip pat gali būti finansuojami prioritetiniai ES aplinkos apsaugos politikos projektai.

Sanglaudos fondo finansavimą gali gauti tos valstybės narės, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Sanglaudos fondo lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 85 % valstybės narės viešosiomis lėšomis finansuojamo projekto. 2007-2013 m. Sanglaudos fondo biudžetas sudaro beveik 70 mlrd. eurų.

Išsamiau

Sanglaudos fondas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos