Navigation path

Additional tools

Sanasto

Koheesiorahasto

Koheesiorahastosta on vuodesta 1994 alkaen tuettu Euroopan köyhimpiä alueita ja vakautettu niiden taloutta kasvun, työllisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Rahastosta rahoitetaan ympäristötoimia ja Euroopan laajuisia liikenneverkkoja, jotka ovat koko EU:ta koskevia ensisijaisen tärkeitä aloja. Rahoituksen kohdemaita ovat vuoden 2004 jälkeen EU:hun liittyneet 12 jäsenvaltiota sekä Espanja, Kreikka ja Portugali. Rahastosta voidaan rahoittaa myös yhteisön ympäristönsuojelupolitiikan ensisijaisia aloja.

Koheesiorahastosta voivat saada rahoitusta ne jäsenvaltiot, joiden asukaskohtainen bruttokansantulo (BKTL) on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Koheesiorahaston rahoitusosuuden enimmäismäärä jäsenvaltioiden julkisista menoista on 85 prosenttia. Rahaston talousarvio kaudella 2007-2013 on lähes 70 miljardia euroa.

Lisätietoja

Koheesiorahasto

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media