Navigation path

Additional tools

A till Ö

Samordningskommittén för fonderna

Samordningskommittén för fonderna (Cocof) är EU-kommissionens ständiga kommitté. Den har till uppgift att diskutera frågor som rör genomförandet av de förordningar som reglerar sammanhållnings- och strukturfonderna. Kommittén sammanträder vanligtvis en gång i månaden och ordföranden företräder EU-kommissionen. Företrädare från medlemsländerna ingår också i kommittén.

Läs mer

Rådets förordning nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden - se artikel 103 748 KB]

EU regionalpolitik: Håll dig informerad