Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Odbor za usklajevanje skladov

Odbor za usklajevanje skladov (COCOF) je stalni odbor Evropske komisije. Odbor razpravlja o vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje uredb o strukturnih skladih in kohezijskem skladu. Odbor se običajno sestane enkrat mesečno pod vodstvom Evropske komisije. Na sestankih so navzoči tudi uradniki iz držav članic.

Vas zanima več?

Uredba Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu - člen 103 748 KB]

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji