Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Comitetul de coordonare a fondurilor

Comitetul de coordonare a fondurilor este un comitet permanent al Comisiei Europene. Rolul său este de a discuta pe marginea unor aspecte legate de punerea în aplicare a reglementărilor privind fondurile structurale şi Fondul de coeziune. De obicei, Comitetul se reuneşte lunar şi este prezidat de Comisia Europeană. De asemenea, la reuniuni participă şi oficiali din statele membre.

Mai multe detalii

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune - articolul 103 748 KB]

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale