Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Fondų koordinavimo komitetas

Fondų koordinavimo komitetas (FKK) yra nuolatinis Europos Komisijos komitetas. Jo paskirtis yra aptarti klausimus, susijusius su reglamentų, kuriais apibrėžiama struktūrinių ir sanglaudos fondų veikla, įgyvendinimu. Paprastai komitetas renkasi kas mėnesį, jam pirmininkauja Europos Komisija. Komiteto posėdžiuose dalyvauja ir valstybių narių pareigūnai.

Išsamiau

Tarybos reglamentas 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. Žr. 103 straipsnį 748 KB]

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos