Navigation path

Additional tools

A til Å

Koordinationsudvalget for Fondene

Koordinationsudvalget for Fondene er et stående udvalg under Europa-Kommissionen. Det har til opgave at drøfte spørgsmål om gennemførelsen af bestemmelserne for strukturfondene og Samhørighedsfonden. Udvalget holder normalt møde en gang om måneden og har Kommissionens repræsentant som formand. Møderne er åbne for embedsmænd fra medlemslandene.

Læs mere

Rådets forordning 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden - se artikel 103 748 KB]

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!