Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Výbor pro koordinaci fondů

Výbor pro koordinaci fondů (COCOF) je stálým výborem Evropské komise. Jeho úkolem je projednávat otázky spojené s prováděním nařízení, jimiž se řídí strukturální fondy a Fond soudržnosti. Výbor se obvykle setkává jednou za měsíc a předsedá mu zástupce Evropské komise. Účastní se ho také pracovníci státní správy z členských států.

Další podrobnosti

Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - viz článek 103 748 KB]

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média