Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Stopnja sofinanciranja

Izraz "stopnja sofinanciranja" se nanaša na delež sredstev, ki jih EU nameni posameznim programom. Za sofinanciranje ponavadi velja omejitev, ki je opredeljena kot delež skupne vrednosti programa ali dela programa. Za strukturna sklada in kohezijski sklad so za obdobje 2007-2013 v Prilogi III Uredbe 1083/2006 določene zgornje meje stopenj sofinanciranja.

Vas zanima več?

Uredba Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu - Priloga III pdf 748 KB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji