Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Rata de cofinanţare

Prin rată de cofinanţare se înţelege contribuţia UE la finanţarea unui program. De obicei, există un plafon maxim pentru cofinanţare. Acesta este definit ca fiind un procentaj din valoarea totală a programului sau a unei părţi din acesta. În ceea ce priveşte fondurile structurale şi Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013, în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sunt prezentate plafoanele aplicabile ratelor de cofinanţare.

Mai multe detalii

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune - anexa III pdf 748 KB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale